Back to All Events

THE FINALE!

  • STPLN 3 Stapelbäddsgatan Malmö, Skåne län, 211 19 Sweden (map)

After a week of intense and varied activities from exhibitions, performances, building, planting, meditating, lunch talking, conversations, fixing and crafting we'll be firing up the grill one final time for the final event of HÅLL! Sustainability by Design Festival

Come down to STPLN, munch on some Rude Food Malmö goodness, have a drink, check out the exhibitions, try out the installations and hang around with us!

Efter sju intensiva dagar av aktiviteter så som utställningar, föreställningar, byggande, planterande, meditation, lunchsnack, samtal, fixande och hantverk kommer vi tända grillen en sista gång för det sista eventet på HÅLL! Sustainability by Design Festival!

Kom till STPLN , mumsa på något gott från Rude Food Malmö, ta en dryck, kolla in utställningarna, testa installationerna och häng ut med oss!

Earlier Event: June 7
Pop Up Rude Food Cafe