Back to All Events

HOW BUILDINGS CAN BE REPURPOSED


  • STPLN 3 Stapelbäddsgatan Malmö, Skåne län, 211 19 Sweden (map)

From housing crises to abandoned factories and post modernist blocks, our current urban world is challenged by dealing with buildings. This event will focus on built structures, showing different angles through short documentaries. Short films will open a discussion about how can we, designers, city users find new ways to a sustainable future?

Från bostadskriser till övergivna fabrikslokaler och postmoderna kvarter, vår nuvarande urbana värld utmanas av att behöva hantera byggnader. Det här evenemanget kommer fokusera på strukturer inom byggnation och visa upp andra perspektiv med hjälp av kortdokumentärer. Kortfilmerna kan öppna upp för diskussioner om hur vi – som designers och som medborgare i staden – kan komma på nya sätt för att skapa en hållbar framtid.

Earlier Event: June 5
Repair Café Malmö