Back to All Events

Att skapa nya material från avfall genom Material Driven Design


  • STPLN 3 Stapelbäddsgatan Malmö, Skåne län, 211 19 Sweden (map)

Vi behöver finna nya användningsområden för vårt avfall, om vi som designers vill bidra till en mer hållbar produktdesign. Det kommer att presenteras två examensarbeten av My Axelsson och Mathilda Frick från Produktdesign, Malmö högskola. Projekten som kommer att presenteras är ”Step up” och ”Skalet” som visar på hur det är möjligt att ge avfall ett nytt liv och en ny kontext. 

Genom att en designer experimenterar fram ett material skapas en stor kännedom kring materialets potential, vilket möjliggör för designern att finna tillverkningstekniker och eventuell slutprodukt som passar materialet. Alltså styra produktionen själv.

Earlier Event: June 5
Creative dessert with återSKAPA
Later Event: June 5
UPCYCLE/RECYCLE WORKSHOP