Back to All Events

KRUTs nätverkskarta / KRUT’s networking map


  • STPLN 3 Stapelbäddsgatan Malmö, Skåne län, 211 19 Sweden (map)

With the project KRUT Malmö City Library creates a place where young people from all over Malmö can meet in common creation and storytelling to open up new worlds, opportunities and dreams.

Come by STPLN to see how KRUT interacts in Malmö – and place yourself and your organization on the map to support the development of a more culturally sustainable city! The network map is located in the entrance throughout Håll! And on this day, KRUT will attend our JUNK FOOD TALKS to talk more about cultural sustainability with you.

Med projektet KRUT skapar Malmös stadsbibliotek en plats där unga från hela Malmö kan mötas i gemensamt skapande och berättande för att öppna upp för nya världar, möjligheter och drömmar.

Kom förbi STPLN för att se hur KRUT samverkar i Malmö – och placera dig själv och din organisation på kartan för att stötta utvecklingen av en mer kulturellt hållbar stad! Nätverkskartan finns uppe i entrén under hela Håll! och just den här dagen kommer KRUT delta på vår JUNK FOOD TALKS för att prata mer om kulturell hållbarhet med er.

Later Event: June 2
JUNK FOOD TALKS