Back to All Events

Frukostsamtal / Den miljömedvetna bluffen & att styra om mot cirkulär ekonomi


Den miljömedvetna bluffen /
The environmental hoax

Sysavs environmental educator Ann Nerlund lectures about sustainable development linked to waste.
A lecture with waste as a starting point explores which behaviors and patterns that either help the development towards a sustainable society, or the opposite. What can we do and does it matter?

Sysavs miljöpedagog Ann Nerlund föreläser om hållbar utveckling kopplat till avfall.
Föreläsningen har sopor som utgångspunkt och utforskar vilka beteenden och tankemönster som antingen hjälper eller stjälper utvecklingen mot det hållbara samhället. Vad kan vi egentligen göra och vad spelar det för roll?

Att styra mot en cirkulär ekonomi /
Governance for a circular economy

Carl Dalhammar is a researcher at Lund University. He is leading the project on Policies in the research program Mistra-Rees (mistrarees.se).
In this lecture carl Dalhammar will discuss what the circular economy is and how different actors can contribute to realising the vision of a circular economy.

 

Carl Dalhammar är forskare vid Lunds universitet. Han leder projektet om styrning och styrmedel i forskningsprogrammet Mistra-Rees (mistrarees.se).
I denna föreläsning kommer Carl Dalhammar att diskutera vad cirkulär ekonomi är och vilken roll olika aktörer kan spela för att förverkliga visionen om en cirkulär ekonomi.

 

En enkel frukost serveras. Samtalet genomförs på svenska.