ABOUT

Sustainability: probably the most overused word right now. We paste it on products, projects, movements, ideas and everything we want to make sound good.

But what does it really mean? And how can we design our world and our lives so that they reflect this meaning?

STPLN is gathering forces for one week to twist, turn and test the concept of "Sustainability by Design". Along with some of the brightest scientists, knowledgeable practitioners, loudest activists and most important institutions we associate with the topic; talking, examining, quarreling and experimenting amongst each other.

And you are very welcome. Most activities are for free. Everything is important and interesting. Some are downright breakneck. Håll!

OM OSS

Hållbarhet är antagligen världens mest överutnyttjade ord just nu. Vi klistrar det på produkter, projekt, rörelser, idéer och allt vi vill ska låta bra.

Men vad betyder det egentligen? Och hur kan vi designa vår omvärld och våra liv så att de håller? Vi vet att vi bara har en jord och ett liv och eventuellt en chans att göra ett sista avtryck.

STPLN kraftsamlar under en vecka för att vrida och vända på begreppet ”Sustainability by Design”. Tillsammans med några av de smartaste forskarna, kunnigaste praktikerna, bråkigaste aktivisterna och viktigaste institutionerna umgås vi med ämnet; pratar, undersöker, grälar, experimenterar och visar varandra.

Och du är hjärtligt välkommen. Det mesta är gratis. Allt är angeläget och intressant. En del är rent halsbrytande. Håll!

 

LOCATION

STPLN

STAPELBÄDDSGATAN 3
211 19 MALMÖ, SWEDEN

 
 

ABOUT STPLN

A place for smart ideas. Here you work with arts, crafts, culture and design. We open our rooms - our studios, offices and workshops - for good ideas and brave projects. We can help with a room, a structure, a network and marketing – and then you do the work!

STPLN.SE

OM STPLN 

En plats för dig som har en smart idé. Här jobbar man med konst, hantverk, kultur och design. Vi öppnar våra rum – våra studior, kontor och verkstäder -  för bra idéer och vilda projekt. Vi kan hjälpa till med yta, strukturer, nätverk och marknadsföring – men jobbet gör du alltid själv!

STPLN.SE

 

HÅLL! ON FB

 

#hallxdesign on IG